آی تی کلوپ | ITCLOOP

روی نبض فناوری زندگی کنید

۲۱ جمله الهام بخش از موفق‌ترین مدیران فناوری دنیا!

۲۱ جمله الهام بخش از موفق‌ترین مدیران فناوری دنیا!

صنعت فناوری در حال رونق است و همه ما را به سمت یک انقلاب صنعتی جدید سوق می‌دهد. برای کسانی که امیدوارند بتوانند به موفقیت برسند و به یک مدیر موفق در فناوری تبدیل شوند، هیچ میانبری بهتر از گوش سپردن به سخنان افراد موفق در این عرصه وجود ندارد.

هدایت به بالای صفحه